BHXH Việt Nam: Khẩn trương giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến

Để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT, giảm phiền hà và không phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người bệnh BHYT; ngày 11/04/2019, BHXH Việt Nam ra Công văn số 1155/BHXH-CSYT về việc Giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

Tin tức nổi bật

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam